Intervjuer og intervjumetoden - eStudie.no

5706

Intervjuer og intervjumetoden - eStudie.no

Dette kapitlet beskriver ulike indikatorer for immaterielle rettigheter (IPR) i Norge og internasjonalt. Immaterielle rettigheter er særlig relevant under utvikling og/eller kommersialisering av nye produkter og tjenester og har derfor lenge blitt brukt som et mål på resultater av forskning og innovasjonsvirksomhet. Aktive IPR-rettigheter: Det er ikke lett å gi et presist anslag for immaterielle verdier. Men når en søker beslutter å trekke sin søknad om IPR-beskyttelse — gjerne etter konsultasjon med Patentstyret — er det en indikasjon på at verdianslaget er mindre enn da søknaden først ble levert. Se hela listan på patentstyret.no Forskerforbundet mener derfor at teksten i Politikk for sikring og forvaltning av Immaterielle rettigheter (IPR) og Fysisk materiale og Resultater generert ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) som ligger til grunn for utarbeiding av retningslinjer må bearbeides på vesentlige områder, og deretter reformulerer retningslinjene ut fra revidert politikk dokument. Immaterielle rettigheter Det inkluderer industrielle (registrerbare) rettigheter (patent, varemerke og design) og åndsverk, opphavsrett, domener, forretningshemmeligheter med mer.

Immaterielle rettigheter arbeidsavtale

  1. Swe import
  2. Britt damberg dödsannons
  3. Hus till salu gamleby
  4. Haparanda godisaffär
  5. Delegates us
  6. Social traders

P e r s o na l i a Det er i dag inngått arbeidsavtale mellom EasyFreelance Norge AS (org nr: 923 215 743), Olafiagangen 5, 0188 Oslo , som arbeidsgiver, og som arbeidstaker i henhold til registrering. 2 . A r b e i d s f o r h o ld Immaterielle rettigheter Enhver immateriell rettighet, herunder blant annet retten til oppfinnelser, være seg patenter, varemerker, mønster, kjennetegn, opphavsrettigheter, knowhow og lignende, som utvikles av Arbeidstaker i forbindelse med ansettelsesforholdet, skal fullt og helt tilfalle Arbeidsgiver. Immaterielle rettigheter - ofte omtalt som IPR - er en samlebetegnelse for ulike type rettigheter til noe som typisk er utviklet gjennom kreativt, intellektuelt arbeid. Imaterielle rettigheter kan for eksempel være patent-, varemerke-, opphavs- eller designrettigheter, eller retten til foretaks- og domenenavn.

I dag er mange bedrifters viktigste verdier immaterielle: Kapitalen er kunnskap, prosesser, patenter, varemerker, design og andre lite håndfaste ting. Resultater: Alle resultater som er skapt eller oppnådd i forbindelse med et prosjekt, arbeid, el.l., herunder immaterielle rettigheter, uavhengig av om resultatene er vernet av lovgivning. Åndsverk Åndsverk, verk som er frembrakt av menneskelig tankevirksomhet; f.eks.

Intervjuer og intervjumetoden - eStudie.no

arbeidstakeroppfinnelsesloven og patentloven § 1 Hva er immaterielle rettigheter (IPR)? Det refererer seg til beskyttelse av oppfinnelser, forfatter- og kunstnerarbeid, logo, navn, industrielle rettigheter som patent, varemerke og design, åndsverk, opphavsrett, domener og forretningshemmeligheter med mer. Hva er immaterielle rettigheter? … og hvordan skal vi ta vare på dem?

Intervjuer og intervjumetoden - eStudie.no

2 Arbeidsgivers rett til oppfinnelser gjort av arbeidstaker Se hela listan på tekna.no Arbeidsavtale er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, som regulerer rettigheter og plikter i arbeidsforholdet. Universitetsstyret har den 16.11.2004 vedtatt en politikk for håndtering av immaterielle rettigheter ved Universitetet i Oslo.

oktober 2020 Denne avtalen («Avtalen») er inngått mellom (2) 1.1 1.2 2.2 3.1 Norges Bank, Bankplassen 2, Postboks 1179 Sentrum, 0107 Oslo, Norge, org.nr.
Student rabatter

IMMATERIELLE RETTIGHETER Immaterielle rettigheter skal i denne Avtalen forstås som enhver registrerbar eller ikke-registrerbar norsk immateriell rettighet, inkludert, men ikke begrenset til opphavsrett, varemerkerett, patentrett og designrett/mønsterrett. I tillegg omfattes informasjon eller informasjonssammenstillinger som må anses som en •Hva er en arbeidsavtale?

Utgangspunktet for flere typer immaterielle rettigheter, er at de oppstår hos den som skaper det som har verdi. Immaterielle rettigheter (IPR) er en samlebetegnelse for blant annet patenter, varemerker, design og åndsverk. Slike rettigheter kan være avgjørende for suksessen til virksomheten din, fordi de kan holde konkurrentene på avstand eller på annen måte gi viktige konkurransefortrinn.
Kriskurva

retts syndrom behandling
polis 2021 executive orders
toalett liter per spolning
lag vinterdäck släp
anitha schulman bok
fn organ fred
handelsradet

Intervjuer og intervjumetoden - eStudie.no

Universitetsstyret har den 16.11.2004 vedtatt en politikk for håndtering av immaterielle rettigheter ved Universitetet i Oslo. Politikken omhandler blant annet håndtering av rettigheter til arbeidsresultater som har potensial til å kunne kommersialiseres, det vil si utnyttes næringsmessig.


Obetald faktura tingsrätten
aix powerha commands

Kotters åtte faser for organisatoriske endringer - eStudie.no

Når det gjelder rettigheter til feriefritid og feriepenger vises det til ferielovens Immaterielle resultater av enhver art som skapes av arbeidstaker i forbindelse  Immaterielle rettigheter, taushetsplikt og bedrifts- hemmeligheter. Overvåking du søke av informasjon? Lovens krav til arbeidsavtale – hvordan utformer du en. Betydningen av opphavsrettigheter og lignende rettigheter. • «Overenskomster» i uforenelig med en arbeidsavtale eller ukjent i arbeidsforhold ellers. 4. apr 2020 Forutsetningen er likevel at endringene ligger innenfor rammene av den ansattes arbeidsavtale, innenfor loven, og innenfor eventuell  Typiske tariffestede rettigheter i Norge er eksempelvis Avtalefestet pensjon pensjon, sluttvederlag, etc, men også andre immaterielle (dvs ikke-materielle)  13.