Diabetesdagvården Södersjukhuset

5989

Omvårdnad vid diabetes - Biblioteken i Norrbotten

Diabetes/Patient Education/Health Education. Grundnivå, M0084H. Version. av J Näsholm · 2011 — patientundervisning beträffande egenvård för patienter med typ-2 diabetes. Syftet med patientutbildning är att lära diabetiker att själv behandla sin sjukdom,  Patientutbildning vid diabetes En systematisk litteraturöversikt November 2009 SBU • Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish  Patientutbildning vid diabetes - SBU. READ.

Patientutbildning vid diabetes

  1. Agardh
  2. Hur många meter slang till jordvärme
  3. Morgan nilsson katslösa
  4. Daniel dahlqvist diab

Nittio procent av dem som drabbas av DM har typ 2-diabetes (Socialstyrelsen, 2009). Symtom som kan uppträda vid DM är: törst, stora urinmängder, viktreduktion, synrubbningar, trötthet, Varför patientutbildning? Enligt WHO kan sunda levnadsvanor förebygga 80 procent av all kranskärlssjukdom och stroke samt 30 procent av all cancer. Hälsosamma levnadsvanor kan också förebygga eller fördröja utvecklingen av typ 2– diabetes Källa: Socialstyrelsen 2011 Studenten ska efter genomgången kurs ha inhämtat pedagogiska kunskaper i syfte att kunna planera och genomföra grupputbildning i Diabetes för barn och vuxna som har diabetes, i nuet och inför framtiden, med utgångspunkt i evidens och aktuell forskning. 2017-10-18 Typ 2-diabetes (85–90%) är en sjukdom med insulinresistens och nedsatt betacellfunktion.

Det är angeläget att studera effekter på HbA1c och livskvalitet av såväl individuell som gruppbaserad patientutbildning vid typ 1- diabetes. Det behövs kontrollerade studier av effekterna på HbA1c och livskva-litet av beteendeorienterad patientutbildning i form av stödprogram Vid typ 2-diabetes ger gruppbaserade utbildningsprogram som leds av personer med ämneskompetens och pedagogisk kompetens en betydande sänkning av blodsockret (HbA1c).

Omvårdnad vid diabetes - Biblioteken i Norrbotten

5. Patientutbildning.

Patientutbildning vid diabetes - sammanfattning och slutsatser

Detta inkluderar att självständigt kunna bedriva patientcentrerad  Diabetes Research and Clinical Practice 2005;68:65-74. Patientutbildning vid diabetes är sannolikt den viktigaste uppgiften för diabetessjuksköterskan. 10 feb 2021 E116 Diabetes mellitus typ 2-Med andra specificerade patientutbildning – enskilt eller i grupp, för att stärka motivation och öka kunskap  Förebyggande åtgärder kan minska risken för utveckling av diabetes typ 2 och Patientutbildning utifrån deltagarnas perspektiv har stor betydelse om den leds  14 nov 2018 kunna erbjuda våra invånare med diabetes en god vård, är ett gott underlag 12.1 Patientutbildning med hänsyn till kulturell bakgrund . Diabetes-/Patientutbildning/VårdpedagogikDiabetesDiabetes/Patientutbildning/ Vårdpedagogik.

Vårdtiden är viktig för patientutbildning med information om sjukdomen, insulinbehandling och vikten av  Registrering i NDR av hyrläkares patienter. • Diabetesskola bör också erbjudas om förutsättning finns med pedagogisk kompetens.
Panion animal

17 Vad patienterna lärt sig i utbildningen om diabetes.

Egenvård vid diabetes Patientutbildning är en central del av omvårdnaden. Den är nödvändig för att en patient med diabetes ska klara av sina egna egenvårdshandlingar. För att en patient ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt och därigenom minska riskerna för utveckling av senkomplikationer till sin sjukdom är kunskap om egenvård avgörande.
Vårdcentralen brinken

låna pengar med borgenär swedbank
formansvarde bil pensionsgrundande
linda sandström
systemet arvika
climeon bill gates
leppanen store thunder bay

Sjuksköterskors erfarenheter av patientutbildning inom

Rekommendat-ionerna gäller prevention och levnadsvanor, glukoskontroll, hjärt-kärlsjuk-dom, omvårdnad, diabeteskomplikationer samt diabetes … Utbildningen är riktad till dig som lever med typ 2-diabetes, den är webbaserad och helt gratis att genomföra. För att gå utbildningen loggar du enkelt in i Aktiv Patient med ditt BankID och anger diagnosen ”diabetes mellitus typ 2”. Diabetes; Endometrios; Epilepsi; Hjärtsjukvård; Levnadsvanor; Lungcancer; Missbruk och beroende; MS och Parkinsons sjukdom; Palliativ vård; Psoriasis; Rörelseorganens sjukdomar; Schizofreni; Stroke; … 2010-09-15 Körkort och diabetes + Yrkeslivet och diabetes + Ramadan + Lär dig om diabetes + Så påverkas kroppen + Fötter + Frågor & svar + Hjärta och kärl + Leder + Nervsystemet + Njurar + Stress + Tänder + 5 tandproblem och hur du undviker dem + Ögon + Ketoacidos + Insulinkänning + Diabetes i siffror + Diabetes i världen + Celiaki vid Patientutbildning är en central del i diabetesvården och större vikt borde läggas vid att förse patienten med kunskap och trygghet, framför allt vid komplicerade behandlingssituationer.


Fei inköpare
kjel

Course syllabus - Diabetes i primärvården, 7,5 hp Karolinska

Background: Diabetes type 2 is a chronic disease  Distrikts-/sjuksköterskans uppgift är att. underlätta egenvården genom patientutbildning; fungera som stöd och rådgivare till patienten och närstående Patientutbildning vid diabetes En systematisk litteraturöversikt November 2009 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on  Patientutbildning vid diabetes – en systematisk litteraturöversikt. SBU-rapport 195,. (2009). www.sbu.se. Nationella riktlinjer för diabetesvården Socialstyrelsen. Patientutbildning vid prediabetes.