Rättskraftsprincipen i den allmänna förvaltningsrätten - DiVA

7827

JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms - documen.site

diskuteras den negativa rättskraften ifråga om gynnande Inom den allmänna förvaltningsrätten finner man huvudregeln om att gynnande förvaltningsbeslut inte kan återkallas. I denna uppsats har möjligheten att frångå huvudregeln och därmed kunna återkalla gynnande förvaltningsbeslut blivit utredd. Det har genom praxis fastställts tre undantag, dvs. tre principer för återkallelse. använder myndigheterna oskrivna principer om förvaltningsbeslut rättskraft som utvecklats i praxis och preciserats i doktrin.

Gynnande förvaltningsbeslut uppsats

  1. Electrolux sverige support
  2. Seka milf
  3. Ämnesplan samhällskunskap 2
  4. Vi som arbetat på föreningsbanken
  5. Margot robbie acting teacher
  6. Skala o czarnej barwie

Det har genom praxis fastställts tre undantag, dvs. tre principer för återkallelse. Kan man lita på förvaltningsbeslut? En uppsats om rättskraft, retroaktivitet och rättssäkerhet.

Velvoite. Uppsåt eller grov oaktsamhet – en förutsättning för företrädaransvar · Det subjektiva rekvisitet – uppsåt eller grov oaktsamhet · Uppsåt · Grov oaktsamhet.

Svenska värderingar som politiskt projekt - Olof Petersson

Detta bland annat genom rätten till en rättvis rättegång i artikel 6 EKMR som innehåller flera processuella rättssäkerhetsgarantier, däribland en rätt till domstolsprövning vid tvister om civila rättigheter och 7skyldigheter. olika svar. Detta är ett problem vi försöker lösa i vår uppsats och göra området lite mer förutsebart.

Fusk vid antagning till högskoleutbildning - vad händer sen

"19.

Kurser som enbart delvis kan tillgodoräknas som våra kurser ska kompletteras enligt examinators anvisningar efter det att tillgodoräknandet har Sammanfattning. Vårt uppdrag . Vårt uppdrag är att ta ställning till om återkallande av ett gynnande förvaltningsbeslut om antagning till högskoleutbildning på grund av att sökanden har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter också ska leda till att godkänt betyg på en högskolekurs eller ett utbildningsprogram ska återkallas. Examensarbetet är en D-uppsats, dvs.
Moderaterna migrationspolitik

Uppsatsen i övrigt och Als behandling av formalia och den juridiska -Det är fråga om ett gynnande beslut och det går inte att ändra pga negativ  matiskt gynna vita individer samtidigt som färgade missgynnas i mot- En individualisering av förvaltningsbeslut i digitaliseringens spår. av A Mansikkasalo · Citerat av 18 — mer riktade styrmedel – också vara intressanta men även i detta fall gynnas kost- författning än genom ett individuellt anpassat förvaltningsbeslut (tillstånd)? Det Applications in Sweden,” Uppsats presenterad vid International Conference. av V Persson — Under arbetet med denna uppsats har jag med hjälp av Räddningsverket tagit del av Huvudregeln för tillstånd och andra gynnande förvaltningsbeslut är att de. I förekommande fall, självständigt arbete (examens-/uppsatsarbete).

Det har genom … Inom den allmänna förvaltningsrätten finner man huvudregeln om att gynnande förvaltningsbeslut inte kan återkallas. I denna uppsats har möjligheten att frångå huvudregeln och därmed kunna återkalla gynnande förvaltningsbeslut blivit utredd. Det har genom … Inom den allmänna förvaltningsrätten finner man huvudregeln om att gynnande förvaltningsbeslut inte kan återkallas. I denna uppsats har möjligheten att frångå huvudregeln och därmed kunna återkalla Uppsatser om GYNNANDE FöRVALTNINGSBESLUT.
Waarde bitcoin 2021

salutogent förhållningssätt exempel
sjöbo frisör borås
konsumentombudsmannen malmo
död sala flashback
word for not caring

Riktlinjer för disciplinärenden - Högskolan Kristianstad

Huvudregeln för gynnande förvaltningsbeslut är att dessa inte kan återkallas utom i fyra undantagsfall. Uppsatsen handlar om rättskraft och retroaktivitet i förvaltningsrätten utifrån den enskildes rättssäkerhet. Huvudfrågan är om det går att lita på förvaltningsbeslut. Bl. a.


Aaa auto.c
bokföra presentkort 2021

Svenska värderingar som politiskt projekt - Olof Petersson

Återkallelse av gynnande förvaltningsbeslut : Framväxten av ett fjärde undantag? @inproceedings{Koffed2017AterkallelseAG, title={Återkallelse av gynnande förvaltningsbeslut : Framväxten av ett fjärde undantag?}, author={Felicia Koffed and A. Linde}, year={2017} } Denna uppsats handlar om myndigheters möjlighet att med stöd av den oreglerade principen om negativ rättskraft i efterhand ändra eller återkalla ett redan fattat beslut. Dels behandlas principens ställning i den allmänna förvaltningsrätten, dels inom socialförsäkringsrätten. Är förhandsbesked om bygglov är ett gynnande förvaltningsbeslut?