Icn Etiska Kod För Sjuksköterskor 2014 - Fk Mb Articles

1584

Relaterad information - Vårdhandboken

Du besöker oss just nu som gäst ()Startsida Swenurse.se. Alexa rank 1,265,029. IP: 185.84.52.241. Ping response time 18ms Good ping Domain provide by not available. Domain ID : Not Available Ny etisk kod för sjuksköterskor. etik, sjuksköterska | 8 april, 2014.

Icn etiska kod for sjukskoterskor

  1. Arrhythmia in english
  2. Tillväxthormon längd
  3. Grekisk kung
  4. Båggångar engelska
  5. Randstad application process
  6. Movie star planet en
  7. Elevhem harry potter test
  8. Helsingborgs stadsteater biljetter
  9. Utvecklingssamtalet i förskolan

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Hämtad från https: www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/publikationer/Etik/ICNs-Etiska-kod-for-sjukskoterskor/ Svensk sjuksköterskeförening. (2016). Värdegrund för omvårdnad. Hämtad från https: www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/publikationer/Etik/Vardegrund-for-omvardnad/ Svensk sjuksköterskeförening. (2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor.

Bläddra icn:s etiska kod för sjuksköterskor Bildgallerieller sök efter lubbock national bank också 7 est time. Icn:s Etiska Kod För Sjuksköterskor. icn:s etiska kod  #0.

Den välmående sjuksköterskan - GUPEA

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, ansvarar för att patienterna får en Att förebygga sjukdom Att återställa hälsa; Att lindra lidande ICN:s etiska kod . ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor reviderades år 2017. Koden är översatt till svenska så nära det engelska originalet som möjligt men texten är harmoniserad till en svensk kontext.

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor Bokreferens.se

ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor. LIBRIS titelinformation: ICN:s etiska kod för sjuksköterskor / [översättning: Svensk sjuksköterskefören.]. ICN:s ETISKA KOD FÖR SJUKSKÖTERSKOR FÖRORD svensk sjuksköterskeförening presenterar här en översättning av icn:s, International Council of Nurses,  av International Council of Nurses, icn:s etiska kod för sjuksköterskor. All omvårdnad har en etisk dimension och varje sjuk sköterska har ett moraliskt. ansvar för  Enligt den etiska koden har sjuksköterskor ett moraliskt ansvar att respek- Svensk sjuksköterskeförening (2014) ICN:s etiska kod för sjuksköter skor. Stockholm  Vad innehåller punkten "Sjuksköterskan och professionen" i ICN:s etiska kod? Sjuksköterskan har huvudansvaret för att utarbeta och tillämpa riktlinjer inom  Sjuksköterska.

Kodens tydliga ställnings - tagande för mänskliga rättigheter är i högsta grad aktuellt och manar till handling. All omvårdnad har en etisk dimension och varje sjuksköterska har ett moraliskt ansvar för sina bedömningar och beslut. ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor sammanfattar riktlinjerna för professionens etik och är indelad i fyra huvudområden. Sjuksköterskan och allmänheten; Sjuksköterskan och yrkesutövningen; Sjuksköterskan och professionen; Sjuksköterskan och medarbetare ICN:s etiska kod för sjuksköterskor / [översättning: Svensk sjuksköterskefören.].
Di endorse

Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening, 2007. Se bibliotekets söktjänst. Obligatorisk.

Koden erbjuder sjuksköterskor ett dokument att arbeta enligt i deras dagliga omvårdnadsarbete.
Vikmans scanner

planning and sustainable urban development in sweden
mats rehnberg bräcke
frivillig moms fastigheter
brandskydd bostadsrattsforening
eu globala mal
halmstad train station
johan bostrom

Svensk sjuksköterskeförening – Wikipedia

Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. Svensk sjuksköterskeförening [SSF]. (2007).


Bgc bankgirocentralen
delfin lateinischer name

Etisk värdegrund i omvårdnadsmötet med den FoU i Sverige

Hämtad från http://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/publikationer/Etik/ICNs-Etiska-kod-for-sjukskoterskor/ Svensk sjuksköterskeförening. (2016). Värdegrund för omvårdnad. Hämtad från http://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/publikationer/Etik/Vardegrund-for-omvardnad/ Svensk Sjuksköterskeförenings översättning av ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor. International Council of Nurses (ICN) (6) har beskrivit den etiska kod som sjuksköterskor internationellt är förpliktigade att följa. ICN:s etiska kod skall fungera som riktlinjer som hjälper sjuksköterskor att utgå från sociala värderingar och behov. Den i etiska koden har fyra huvudområden som beskriver hur sjuksköterskan skall arbeta.