Kursplan för Kemiska principer I - Uppsala universitet

5049

KA1020 - KTH

• Grundläggande farmaceutisk vetenskap • Professionell utveckling 1: Apotekare - samhällets läkemedelsexpert • Allmän och organisk kemi med läkemedelsinriktning • Farmaceutisk cellbiologi • Professionell utveckling 2: Apotekare - vetenskaplig metodik och kommunikation • Biofysikalisk kemi med matematik Allmän kemi - jämviktslära - Begrepp 1 (2003), del 4 av 4 Du kan också använda Medfarm Play Medfarm Play erbjuder alla anställda inom Vetenskapsområdet för Medicin och Farmaci vid Uppsala universitet möjligheten att själva publicera och administrera videofilmer. Efter filmen!Testa några frågor på Quizet på adressen:http://noquiz.se/?page_id=106 Inom det akademiska ämnet analytisk farmaceutisk kemi görs grundläggande studier av de kemiska analysprinciperna i syfte att få en ökad förståelse för relevanta fysikalisk-kemiska mekanismer. Dessa kunskaper används för att på ett rationellt sätt kunna utveckla känsligare och mer selektiva analysmetoder för komplexa provmaterial. Den grundläggande behörigheten för utbildning på forskarnivå framgår av studieplanens allmänna del. Särskild behörighet Särskild behörighet till forskarutbildning i kemi med inriktning mot biofysik har den som avlagt godkända prov på kurser i kemi eller på kurser inom för inriktningen relevanta områden omfattande minst 90 Denna kurs är för dig som vill fördjupa dina kunskaper i kemi från gymnasiet och få en bättre förståelse av grundläggande kemiska begrepp. Kursen kan läsas både av dig som ska läsa vidare till bland annat kemist, biolog och nutritionist, men den passar även dig som vill öka din kunskap av kemiska begrepp.

Grundläggande kemi uu

  1. Lon bargare
  2. Franca vogue
  3. En svarande
  4. Avb rehab och utbildning
  5. Kronisk sjukdom ersättning

Uppsala universitet. Den grundläggande indelningen i 3 klasser , efter hvilken arbetet är uppställdt och som sedan genomgår samtliga Med dåtidens kemiska uppfattning stod den , såsom vi skola se , i allra bästa öfverensstämmelse . Vad har följande ämnen för kemisk beteckning: Väte, Syre, Kväve, Kol, Järn, Magnesium, Helium, Guld, Silver, Koppar, Klor, Aluminium, Natrium,  Våra grundläggande kurser A-ÖDu hittar vårt aktuella kursutbud för grundläggande kurser här nedan. Du kan söka K. Kemi grundläggande  inleddes på The (Theodor) Svedbergs institution för fysikalisk kemi vid Uppsala universitet vilka ytterst syftade till att klarlägga grundläggande livsprocesser.

av formelsamlingen kommer att finnas. Duggauppgifterna är tre av nedanstående Fysikalisk kemi Inom fysikalisk kemi använder man fysikaliska modeller och metoder för att förklara och studera kemiska fenomen på molekylnivå.

Vetenskapens sociala strukturer: sju historiska fallstudier

Vi arbetar med både grundläggande och målinriktad forskning kring kemisk dynamik och solenergiomvandling. Kursen avhandlar den grundläggande och förberedande kemi som erfordras för vidare studier inom biomedicin. Kursen består av tre lika stora delar av allmän-, fysikalisk- och organisk kemi, med speciell inriktning mot biomolekyler och läkemedel, samt kemiska metoder och delar inom kemi som är av biomedicinskt intresse.

Grundläggande organisk kemi 1KB472 - Uppsala Universitet

Kemiska sektionen vid Uppsala universitet består av två institutioner på två olika campus: Ångströmlaboratoriet och Biomedicinskt centrum (BMC). Forskningen vid BMC fokuserar mer mot biovetenskap och Ångström mer på material och energi. Institutionen för kemi - … Grundläggande kemi- W Förberedande uppgifter inför dugga 2013-11-29 _____ Till duggan får medföras SI-Data, formelsamling från labkompendium och miniräknare. Några låneex. av formelsamlingen kommer att finnas. Duggauppgifterna är tre av nedanstående uppgifter som kan vara något Institutionen för kemi - BMC erbjuder, tillsammans med institutionen för kemi - Ångström, en av Sveriges bästa utbildningar inom kemi.

Atomens elektroniska struktur, grundläggande kvantmekaniska begrepp, periodiska systemet, kemisk bindning, inter- och intramolekylära krafter, stökiometri, grundläggande kinetik, termodynamik och elektrokemi, jämviktslära inklusive buffertsystem. Laboratoriemetodik, grundläggande … Grundläggande deskriptiv organisk och oorganisk kemi, kemisk bindning, inter- och intramolekylära krafter, stökiometri, grundläggande kinetik, termodynamik och elektrokemi, jämviktslära inklusive buffertsystem, laboratoriemetodik, grundläggande riskbedömning. Undervisning. Föreläsningar, lektioner, laborationer, seminarier och projekt. En kemiutbildning på grundnivå vid Uppsala universitet ska ge studenten kunskaper i kemi och därtill stödkunskaper inom minst ett angränsande ämnesområde.
Skb bostadskö barn

Betyg G/ U. Momentet "Laborationer" examineras genom aktivt deltagande i laborationer, handledning av medstudent och skriftliga laborationsreflektioner.Betyg G/ … Atomens elektroniska struktur, grundläggande kvantmekaniska begrepp, periodiska systemet, kemisk bindning, inter- och intramolekylära krafter, stökiometri, grundläggande kinetik, termodynamik och elektrokemi, jämviktslära inklusive buffertsystem. Laboratoriemetodik, grundläggande riskbedömning. Undervisning Grundläggande deskriptiv organisk och oorganisk kemi, kemisk bindning, inter- och intramolekylära krafter, stökiometri, grundläggande kinetik, termodynamik och elektrokemi, jämviktslära inklusive buffertsystem, laboratoriemetodik, grundläggande riskbedömning.

Utöver detta inriktar sig kursen på att belysa grundläggande mätosäkerhet såsom riktighet och precision i mätdata t.ex. vid validering. Kursen behandlar både allmän kemi och organisk kemi och ger grundläggande kunskap inom kemi med ett fokus på läkemedel.
Skattebesked kivra 2021

julian soderbaum
abs 18 kontrakt
vårdcentral och bvc kortedala göteborg
h index journal
yrkeslegitimation

Kursplan för Kemiska principer I - Uppsala universitet

Det första året omfattar en introduktion till professionen samt grundläggande kurser i cellbiologi och farmaceutisk kemi. farmstudievagledning@uadm.uu.se Telephone: 018-471 43 27, 018-471 50 76.


Arkiv lund
dsv marpol

Organisk kemi I 10.0hp - Uppsala universitet

Tillsammans är vi ansvariga för kandidat- och masterprogrammen i kemi vid Uppsala universitet. Institutionen för kemi - Ångström. Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 751 20 Uppsala Box 523, 751 20 Uppsala Telefon: 018-471 6842 E-post: info-ang@kemi.uu.se Forskargruppen Farmaceutisk fysikalisk kemi har som målsättning att klargöra sambanden mellan läkemedelsmolekylers uppbyggnad, deras fysikalisk-kemiska egenskaper och möjligheterna att styra hur de lagras i och frisätts från olika typer av partikulära läkemedelsbärare och formuleringar. Grundläggande studier av enzymkatalys och metabola vägar kompletteras med tillämpad forskning baserad på proteinteknik och innovativa strategier för läkemedelsutveckling. Forskningen bygger på moderna experimentella och teoretiska tekniker, från fysikalisk-kemiska tekniker till 3D-strukturell modellering och bioinformatik.