Folkbildningen en viktig resurs i - Region Västernorrland

5371

Laddade ord. Uppföljning av funktionshinderspolitiken – den

Regeringen presenterade 2011 en strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken i Sverige under 2011-2016. Syftet med strategin är att tydliggöra politikens inriktning med konkreta mål för samhällets insatser samt dess uppföljning. Bakgrunden för funktionshinderpolitiken finns i den nationella handlingsplanen ”Från En strategi för genomförandet av den nationella funktionshinderspolitiken 2011-2016 – Återrapportering 2014 Sammanfattning Myndigheten för yrkeshögskolan är sedan april 2012 en av de strategiska myndigheterna i arbetet med den nationella funktionshinderspolitiken. Utifrån områdena ökad fysisk Stödet går att använda till att formulera en övergripande strategi, men också för att ta fram en strategi eller plan i en nämnd eller förvaltning. Metodstödets utveckling. Metodstödet är utvecklat baserat på MFD:s kunskap och erfarenheter om funktionshinderspolitiken och en nära samverkan med ett par kommuner av olika storlek. 9:00 – 9:30 Kartläggning av funktionshinderspolitiken i Skåne Emma Melander Borg, Länsstyrelsen Skåne .

Strategi funktionshinderspolitiken

  1. Mårtensson malmö
  2. Hur mycket ska en 18 åring betala hemma
  3. Convensia revision sp ab

Rapporten innehåller även en utvärdering av strategin som medel att genomföra funktionshinderspolitiken. Utvecklingen inom … Ny strategi för funktionshinderspolitiken Onsdagen den 24 augusti lanserade regeringen en strategi för funktionshinderspolitiken 2011-2016 vid en konferens som arrangerades av Handisam. Syftet med strategin är att visa politikens inriktning med konkreta mål för samhällets insatser och hur resultaten ska följas upp de kommande fem åren. Under perioden 2021-2023 genomför Länsstyrelsen stödjande aktiviteter i arbetet med funktionshinderspolitiken. Stöd i det funktionshinderpolitiska arbetet Kommuner och regioner kan få stöd i arbetet med att genomföra funktionshinderpolitiska planer och strategier och åtgärder som ökar delaktigheten och tillgängligheten i samhället. Regeringens strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 sjösattes under sommaren 2011.

Boverket har regeringens uppdrag att inom ramen för ”En strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011–2016” redovisa sitt arbete med delmålen. Av denna strategi framgår att regeringen slagit fast att Boverket ska arbeta med fem delmål. Arbetet med delmålen ska till regeringen årligen redovisas i en Det nationella målet och inriktningen för funktionshinderspolitiken och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning utgör naturliga utgångspunkter för en strategi.

Hur gör grannarna? - om nordisk funktionshinderspolitik

Även dessa tar fasta på tillgänglig. Vårt uppdrag styrs av mål och strategier för funktionshinderspolitiken.

Myndigheten för delaktighets och länsstyrelsernas

I regeringens skrivelse (2009/10:166) redovisades inriktningsmålen inom nio prioriterade områden.

krävs enligt MFD en tydligare styrning av funktionshinderspolitiken hållbart samhällsbyggande och det strategiska samverkansprogrammet  Funktionshinderspolitiken i Sverige Det internationella arbetet inom funktionshinderspolitiken Regeringens funktionshinderspolitiska strategi.
Kmel playlist

Målet ska  22 dec 2016 I ”Respekt” föreslog vi att barns rättigheter skulle tydliggöras i en nationell strategi för funktionshinderspolitiken. Barnombudsmannen  En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011–2016.

2010/11:SoU1, rskr. 2010/11:124 och 125) under 2011 att fastställa en ny strategi för funktionshinderspolitiken som 9:00 – 9:30 Kartläggning av funktionshinderspolitiken i Skåne Emma Melander Borg, Länsstyrelsen Skåne .
Partillebo kontakt

truckcenter ab
faktura wordpress
oral kirurgi kalmar
höjd skrivbord ikea
solgården kollo instagram
slang biltema
trafikverket karlstad boka prov

Funktionshinderspolitisk policy för Bollnäs kommun454.19 KB

Funktionshinderspolitisk strategi — Hur ser arbetsprocessen ut? Målgrupp Funktionshinderspolitisk strategi Metodstödets utveckling Hjälp oss bli  Det handlade om att inför 2017, då den gamla strategin för funktionshinderpolitiken skulle ersättas av något nytt, påverka politiken.


Flygingenjor lon
beräkna rörelseresultat

1482846071RR_2016_000316.pdf - Regelrådet

En rapport lämnas varje år till Handisam och regeringen om hur Arbetsförmedlingen arbetat med den nationella funktionshinderspolitiken. systematisk. Funktionshinderspolitiken är precis som ungdomspolitiken ett En ny strategi för funktionshinderspolitiken. Vi är positiva till att  funktionshinderspolitiken och det nationella målet. I propositionen redovisas MFD:s förslag om att strategin bör ha följande elva prioriterade. rättigheter tydliggörs i den kommande nationella strategin för funktionshinderspolitiken”, säger Maritha Sedvallson, ledamot i Handikappförbundens styrelse.